شعار سال جاری لوگو1 پرچم هدر
dorsa_fonticon ایجاد کمربند سبز ورودی آزادگان

 پروژه ایجاد کمربند سبز ورودی آزادگان              سپرده 250/000/000 ریال

از كليه شركت هايي كه داراي رتبه 5 كشاورزي از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و يا رتبه شهرداري تهران و نيز داراي حداقل سه رزومه به انضمام قرارداد با مناطق مختلف شهرداري كشور با موضوع حفظ، نگهداري و احداث فضاي سبز و اجراي تاسيسات آبياري كه داراي امكانات لازم و اجرايي و نيز ظرفيت خالي ارجاع كار مي باشد دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه و ارائه پيشنهاد ظرف مدت 10 روز پس از درج آگهي نوبت دوم با در دست داشتن معرفي نامه شركت و فتوكپي كارت شناسايي به نشاني احمدآباد مستوفي بنش تقاطع بلوار شهيد ابوالقاسم و خيابان وليعصر(عج) پلاك 80 ساختمان مركزي شهرداري، امور قراردادها مراجعه نمايند. تلفن تماس 4-56718290 داخلي 211
توضيحات: 1- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد. 2- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.3-برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتيب سپرده آنها ضبط خواهد شد.4- هزينه خريد اسناد مناقصه مبلغ 500/000 ريال مي باشد. 5- سپرده شركت در مناقصه صرفاً بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر و يا چك تضميني در وجه شهرداري مورد قبول مي باشد. 6- ساير موارد در اسناد مناقصه قيد گرديده است
تاریخ: 1395/04/05
تعداد بازدید: 210
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به شهرداري احمدآباد مستوفي مبياشد.
Powered by DorsaPortal